کارکرد و ویژگی های سوئیچ کنترل فشار دانفوس (KP)

کارکرد و ویژگی های سوئیچ کنترل فشار دانفوس (KP)

کنترل فشار دانفوس (KP) سوئیچ کنترل فشار یا اویل پرشر سوئیچ، وسیله‌ای است که از کمپرسور در مقابل کاهش سطح روغن محافظت می‌کند. روش عملکرد آنها به این صورت است که اگر فشار روغن کمپرسور کاهش پیدا کرد، سوییچ کمپرسور را خاموش می‌کند تا از آسیب‌های احتمالی حاصل از کمبود روغن پیشگیری کند. سوییچ‌های کنترل

countinue reading
, , , , , , , , , , ,