پکیج یونیت

پکیج یونیت

پکیج یونیت چیست؟ پکیج یونیت یا روف تاپ پکیج دستگاهی است که از تجمیع هواساز و چیلر در یک واحد بوجود آمده است. که اگر از کندانسور هوایی استفاده شود به آن پکیج یونیت هوایی و اگر از برج خنک کننده استفاده گردد به آن پکیج یونیت آبی گفته می شود.این دستگاه در دو مدل

countinue reading
, , ,