منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته

با توجه به محدودیت های فشار، اتلاف حرارتی و انرژی و حجم لوله کشی زیاد و…. از منبع انبساط بسته استفاده می شود. این منابع در داخل موتورخانه و یا طبقات میانی(به جهت کاهش حجم و فضای موتورخانه) نصب می شوند. منبع انبساط بسته شامل 3 نوع: 1-منابع انبساط بالشتکی:ایجاد و تثبیت فشار توسط نیتروژنتجهیزات

countinue reading
, , , ,
منبع انبساط باز

منبع انبساط باز

در سیستم هایی که دمای آب در گردش داخل لوله ها بر اثر حرارت تغییر می کند(مخصوصا سیستم های گرمایشی) ، به دنبال آن حجم آب در گردش تغییر می یابدکه باعث اعمال فشار ، ترکیدگی لوله ها و اتصالات می شود. معمولا برای جلوگیری از چنین پیش آمدی شیر اطمینان نصب و قسمتی از

countinue reading
, , , , ,