گاز R134a

گاز R134a

گاز R134a با فرمول شیمیائی CH2FCF3 و با نام آیوپاک 1،1،1و2 تترا فلورواتان شناخته می شود . این گاز در زمره ی پرکاربردترین ترکیبات دسته‌ی هالوآلکان‌ها قرار می گیرد. گاز 134 ساخته شده است تا به عنوان یکی از جایگزین های مهم CFC و HCFC قرار بگیرد.گاز R134a خود جایگزین گاز R12 می باشد که

countinue reading
, , , , , , , , , , , , ,
انواع مبرد

انواع مبرد

مبرد مبرد (refrigerant) ماده ای است که با جذب حرارت از ماده دیگر به عنوان یک سرد کننده عمل می کند.در یک سیستم تبرید مکانیکی استاندارد، عمل جذب حرارت با تبخیر مایعی در اواپراتور (evaporator)و پس دادن آن در کندانسور(condenser) صورت می گیرد که این فرآیند باث تغییر حالت مبرد از بخار به مایع می

countinue reading
, , , , , , , , , , , , , ,