گاز R404a

گاز R404a

گاز R404a جزء گازهای Blend یا مخلوط زئوتروپیک است و جزو خانواده گاز های فریون HFC می باشد.این گاز از ترکیب شدن سه گاز گاز R404a از 4% گاز R134a ( 1،1،1و2 تترا فلورواتان ) ، 44% گاز R125 ( پنتا فلوئورو اتان ) و 52% گاز R143a ( 1،1،1 تری فلورواتان ) تهیه شده

countinue reading
, , , , , , , ,