زنت

زنت

دستگاه زنت چیست؟ زنت (Zent) دستگاهی سرمایشی و گرمایشی است. این دستگاه بر اساس تبرید تبخیری ساخته شده و در مناطق گرم و خشک به کار می‌رود. این دستگاه قابلیت تولید سرما، گرما و تنظیم رطوبت هوا را دارد. از آنجایی‌که زنت برای تهویه هوا در دو فصل تابستان و زمستان استفاده می‌شود، نام آن

countinue reading
, , , ,