کر درایر ساده دانفوس DC-48

توضیحات

در هر سیستم برودتی، وجود طعه فیلتر درایر، جهت جذب رطوبت، ذراتجامد و گرد و غبارامری مهم و ضروری ست. فیلتر درایر وسیله ای ست که موا نا مطلوب سیکل تبرید را جذب می کند. این مواد نامطلوب در صورت وجود در سیستم برودتی باعث آسیب به سیستم می شود. فیلتر درایرهای دانفوس به طور کلی در 2 مدل هرمتیک یا بسته و یا کر قابل تعویض تقسیم می شود.

اطلاعات بیشتر

مدل

48DC

نوع

ساده