سوزن اکسپنشن بدنه 2 دانفوس شماره 02

توضیحات

سوزن اکسپنشن TE2 دانفوس شماره 02

اطلاعات بیشتر

برند

دانفوس

دسته بندی

سوزن شیر انبساط دانفوس TE2